Incassobureau Ardooie

Krijgt u nog van veel particulieren of bedrijven geld en zoekt u een incassobureau in de regio Ardooie die voor u de incasso kan regelen? Wij hebben de website Pagia opgezet zodat u incassobureaus kan vergelijken via onze offerteservice.

Hoe werkt onze website?

Deze site heeft als doel het opvragen van informatie en/of prijzen bij verschillende bedrijven te vereenvoudigen en u zo tijd te besparen. U dient uw vraag slechts één keer door te geven om een objectief beeld te krijgen van de mogelijkheden en prijzen. We selecteren bedrijven op prijs/kwaliteit, maar ook op service en flexibiliteit. Deze bedrijven betalen een kleine vergoeding om dit project in stand te houden.

De voordelen van een incassobureau

Wanneer bedrijven onbetaalde schulden proberen te innen, denken ze er vaak niet aan om dat uit te besteden aan een incassobureau uit Ardooie. Debiteurenbeheer wordt immers regelmatig onderschat door een bedrijf. Nieuwe klanten zoeken is vaak prioritair tegenover debiteurenbeheer. Nochtans is het vaak verstandig om incassobedrijven te gebruiken om te voorkomen dat u geld en tijd verspilt.

Focus op de core-business

Bedrijven zijn niet gespecialiseerd in debiteurenbeheer. Dit is heel normaal want het is zelden hun core-business. Incassobureaus daarentegen zijn experts op dat gebied. Debiteurenbeheer outsourcen zorgt er voor dat het bedrijf zich kan concentreren op haar kernactiviteit.

Bespaar tijd met een incassobureau

Een ander groot voordeel van incassobedrijven uit Ardooie is dat ze u tijd besparen. Door het uitbesteden van het debiteurenbeheer kunt u zich richten op uw activiteiten en geen tijd verliezen aan telefonische en schriftelijke aanmaningen en herinneringen.

De zakelijke relatie met de klant onderhouden

Incassobureaus doen een beroep op deskundigen die uw debiteuren behandelen op een professionele manier. Zo blijf de zakelijke relatie tussen uw bedrijf en uw klant behouden. Deze strategie levert u op de lange termijn meer op.

incassobureau Ardooie

Geld verdienen

Met een incassobedrijf worden de vorderingen goed, snel en professioneel opgevolgd. Zonder dat U extra personeel moet aannemen.

Juridische expertise

Wetten en jurisprudentie evolueren zeer snel. Het is soms moeilijk voor een bedrijf om al deze veranderingen bij te houden. Incasso wordt daardoor steeds complexer. Incassobedrijven volgen deze ontwikkelingen heel goed op en beheersen perfect het juridisch taalgebruik.

Eenvoud

Een onderneming die werkt met een incassobedrijf zal slechts een contactpersoon hebben voor al zijn dossiers. Dit is niet altijd het geval als het bedrijf rechtstreeks naar de schuldeiser gaat.

Conclusie

Een bedrijf wil in eerste instantie haar debiteurenbeheer niet uit besteden. Echter, als het wil voorkomen dat ze onnodig veel tijd verspillen en het risico niet wil lopen om geld te verliezen, is het raadzaam om een beroep te doen op een incassobedrijf.

Een incassobureau kiezen in Ardooie

Er bestaan ongeveer 80 incassobureaus in België, hoe moet u het beste kiezen voor uw noden? Een praktische gids. Als men geen beroep wil doen op een deurwaarder of een advocaat neemt men best contact op met een incassobureau. Maar wat zijn de parameters om rekening mee te houden? Wat zijn de zaken die men best vermijdt?

Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het incasseren van uw geld. Ze staan buiten het juridische systeem en werken zoals elk ander commercieel bedrijf. Daarom dient u goed te letten op enkele details voor u een bureau kiest dat uw dossiers mag opvolgen.

Vergelijk offertes in de grootste plaatsen van de provincie West-Vlaanderen

Kortrijk | Brugge | Roeselare | Oostende | Waregem | Ieper | Menen | Sint-Andries | Assebroek | Harelbeke

Criteria voor het kiezen van een incassobureau

Of het nu gaat om een minnelijke schikking of een gerechtelijke inning, aarzel niet om op voorhand de volgende vragen te stellen. Ze zullen u helpen om een goed incassobureau te kiezen:

 • Hoe lang is de factuur al onbetaald?
 • Hoeveel gaat het kosten om met een incassobureau te werken?
 • Hoeveel dossiers wilt u toevertrouwen aan het incassobedrijf?
 • Hoe snel wil u uw geld terug vorderen?
 • Zal de opvolging van uw dossier correct gebeuren?

U moet vertrouwen hebben in het incassobedrijf, overweeg dus zeker om eerst een offerte te vragen voor u met hen in zee gaat. Ze zijn talrijk in Ardooie dus aarzel niet om prijzen te vergelijken.

Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen

Daarnaast is er een Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (BVI) die een strikte ethische code hanteert. Alle leden moeten bepaalde regels volgen tegenover zowel crediteuren als debiteuren zodat het inningsproces in de beste omstandigheden verloopt. Controleer of het incassobureau waarop u een beroep wil doen deze deontologie respecteert. Dit zal u een bijkomende garantie opleveren. Naast de BVI is er ook nog de Europese overkoepelende organisatie FENCA.

Valkuilen

Er zijn verschillende valkuilen bij de keuze van een incassobureau. Daarom moet men speciale aandacht schenken aan:

 • Kosten: let op als een incassobureau u kosten wil aanrekenen nog voor er resultaat geboekt is.
 • De ‘gratis’ service aangeboden door het incassobureau.
 • De activiteiten van het incassokantoor. Check of er opvolging wordt gegeven aan uw dossier en of ze echt al nodige doen om uw schuld te innen.
Offertes vergelijken = geld besparen!
Als u overweegt om een incassobureau in te schakelen, dan doet u er goed aan om verschillende bureaus met elkaar te vergelijken. Dit is misschien tijdrovend, en daarom kan u er voor opteren om dit over te laten aan anderen. Door op ons contactformulier uw gegevens door te geven, gaat men voor u op zoek naar een incassokantoor dat u binnen de kortste keren zal contacteren om u een offerte te bezorgen. Deze dienstverlening is gratis en vrijblijvend.

Incassobureau kosten

Incassobureau kosten lijken op het eerste zicht heel hoog. Maar soms zijn ze het meer dan waard. U heeft het vast al wel eens meegemaakt: klanten die hun facturen onbetaald laten. U onderneemt verschillende pogingen om hen aan te manen hun schuld af te lossen, maar zonder resultaat. Dan heeft het zeker nut om een incassobureau uit Ardooie in te schakelen. We geven hier een overzicht van de kosten waarmee u rekening moet houden als u beroep doet op een incassobureau.

Verschillende tarieven

Incassobureaus werken op verschillende manieren en bieden u diverse formules aan. Zo zijn er incassobedrijven die het ‘no cure no pay’-principe hanteren, maar er zijn er ook die werken met een vaste kost of een tarief per uur. We leggen kort uit waar het verschil zit.

Kosten op basis van ‘no cure no pay’

Veel incassobureaus werken volgens het principe van “no cure, no pay” ofwel ‘geen oplossing, geen betaling’. Concreet betekent dit dat u geen kosten hoeft te betalen als het incassobureau er niet in slaagt de schuld te innen bij de debiteur. U betaalt wel dossierkosten als het terugvorderen niet lukt, bijvoorbeeld doordat het bedrijf in kwestie failliet of onvindbaar is.

Lukt het een incassobureau wel om de debiteur te laten betalen, dan heeft het incassobedrijf het recht op een bepaald percentage van dit bedrag. Dit percentage wordt op voorhand bepaald en is onder andere afhankelijk van hoe lang de betalingstermijn reeds verstreken is.

Kosten met vaste kost

U kunt er ook voor kiezen om te werken met een incassokantoor dat vaste incassokosten aanrekent. In plaats van een resultaatverplichting (zoals bij ‘no cure no pay’) wordt er dan geopteerd voor een inspanningsverplichting. Deze formule wordt vaak voorgesteld als er vele gelijksoortige bedragen moeten worden geïnd bij verschillende debiteurs.

Kosten met tarief per uur

Indien er een ereloon per uur wordt aangerekend, sta er dan op dat u een gedetailleerd overzicht ontvangt van alle prestaties geleverd door het incassobureau. Zo blijft de communicatie tussen het bureau en uzelf steeds transparant.

In de meeste gevallen worden er bij deze formule regelmatig provisies (tussentijdse betalingen) gevraagd. Het uiteindelijke bedrag dat u betaalt is afhankelijk van de complexiteit en de dringendheid van de zaak.

In alle drie de gevallen betaalt u een bedrag voor het eerste consult, waarna er verder gewerkt wordt volgens de gekozen formule. Indien er, ondanks het inschakelen van het incassobureau uit Ardooie, nog steeds geen betaling plaatsvindt, kunt u een deurwaarder inschakelen. De kosten die u hiervoor betaalt, komen bovenop de kosten.

incasso Ardooie

No cure, no pay incassobureau

Als een incassobureau in Ardooie werkt volgens het principe van no cure no pay, dan loopt u eigenlijk weinig of geen risico’s. Het enige wat er kan gebeuren is dat u uw geld zal krijgen waar u recht op heeft. Daar zal allicht niemand boos om zijn. Steeds meer incassobureaus werken volgens het principe no cure no pay.

Hoe werkt een no cure, no pay incassobureau?

De werkwijze van een no cure no pay incassobureau is hetzelfde als de werkwijze van om het even welk incassobureau. Het verschil schuilt hem in de onkosten. Als een incasso werkt volgens het principe van no cure no pay, dan gaat men er van uit dat u niets hoeft te betalen zolang het incassokantoor geen resultaten heeft geboekt. Op zich lijkt dit een mooi principe, al moet men toch op voorhand alles goed bespreken.

De werkwijze

De werkwijze van een incassobureau dat op die manier werkt, is zowat hetzelfde als iedere andere werkwijze. Meestal zal men eerst op een vriendelijke manier een “minnelijke schikking” proberen te bekomen. Dat kan zijn dat een ultimatum qua datum wordt gesteld tegen wanneer de factuur zal betaald worden. Een afbetalingsplan behoort ook tot de mogelijkheden van een minnelijke schikking. Zo’n minnelijke schikking biedt het voordeel dat alle partijen zich er behoorlijk goed bij voelen. Het nadeel is dat men de afbetaling van de klant moet blijven volgen.

Na de minnelijke schikking komen de meer dwangmatige maatregelen in de vorm van aangetekende brieven en aanmaningen. Het ultimatum dat een incassobureau kan doen is een ingebrekestelling. Door al deze stappen zijn alle voorbereidingen getroffen voor een gerechtelijke procedure, wat inhoudt dat de kosten voor een advocaat lager kunnen zijn als het tot een proces komt.

No cure no pay incassobureaus: waar let u op?

Als u met een incassobureau uit Ardooie in zee gaat dat werkt volgens het principe van no cure no pay, dan zorgt u er best voor dat u op voorhand van een aantal zaken op de hoogte bent. Zaken die u zeker moet navragen: zijn aangetekende brieven inbegrepen in het principe, zijn de dossierkosten inbegrepen, als er wel resultaat geboekt wordt, wie zal dan de kosten dragen en mogen de gedane stappen gebruikt worden voor een gerechtelijke procedure als het uiteindelijk toch tot een proces komt.

Incassobureaus mogen niet zomaar willekeurig eigen voorwaarden opstellen. Ieder erkend incassobureau is gehouden aan een wetgeving. Het is dus van belang dat u gaat samenwerken met een incassobedrijf dat een erkenningsnummer heeft. De kans dat u in nog grotere problemen zou terechtkomen is anders heel realistisch.

Wat mag u verwachten van een no cure no pay incassobureau?

Als u als ondernemer gaat samenwerken met een no cure no pay incassobureau, dan kan u een aantal verwachtingen voorop stellen. De hoofddoelstelling blijft uiteraard: een factuur betaald krijgen. Verder kan u van een incassokantoor verwachten:

 • Snelheid: de meeste incassobureaus ondernemen al acties binnen de 24 uren na de overeenkomst van samenwerking.
 • Zekerheid: een incassobureau moet op een dwingende maar tegelijkertijd vriendelijke manier uw klant benaderen.
 • Gezond verstand: een incassokantoor moet zich houden aan de wettelijke bepalingen en geen cowboy praktijken gaan toepassen.

U, als ondernemer, doet er wel goed aan om de wanbetaler ervan op de hoogte te brengen dat u met een incassobureau gaat samenwerken. Dit kan in een brief waarin u de klant voor de laatste maal aanmaant om de factuur te betalen en er bij vermelden dat u bij niet-betaling de procedure uit handen geeft.

Hoe zit het met de wetgeving?

De wetgeving omtrent incassobureaus is duidelijk. Een incassobureau beschikt niet over rechtelijke dwangmiddelen, wat niet wil zeggen dat het geen druk kan uitoefenen op uw debiteur en resultaten kan boeken. Als u merkt dat uw facturen lange tijd onbetaald blijven en de vervaldatum verstreken is, dan kunt u overwegen om een incassobureau uit Ardooie in te schakelen. Want het laatste wat u wil, is uw tijd verdoen met het sturen van aanmaningen en het opbellen van uw debiteurs. Het incassokantoor heeft als opdracht het openstaande bedrag te innen bij uw debiteur.

Beperkingen van de wetgeving

Het kan soms gebeuren dat een incassobureau de debiteur op een agressieve manier benadert. Toch bepaalt de wetgeving dat het niet over de schreef mag gaan. Zo mag het privéleven van de debiteur niet geschonden worden en mag hij niet misleid worden door onduidelijke documenten. De wetgeving stelt verder dat er bijvoorbeeld niet mag gedreigd worden dat een gerechtsdeurwaarder zal overgaan tot inbeslagname van goederen. Ook mag het bureau zich in geen geval wenden tot familie of kennissen van de debiteur om openstaande facturen te innen. Lees meer op de website van de overheid.

Verder mag er nooit een brief verstuurd worden naar de debiteur waarop overduidelijk vermeld wordt dat het om een schuldvordering gaat. Er mag zelfs nooit over het verschuldigde bedrag gesproken worden in het bijzijn van een derde. Ook mag het incassobureau geen kosten innen; de enige invorderaar die dit mag doen, is de deurwaarder. Een deurwaarder mag heeft wel wettelijke bevoegdheden en kan de schuld innen via minnelijke schikking, dagvaarding of proces.

Handige offerteservice!
Wilt u gaan samenwerken met een incassobureau? Bespaar uzelf de tijd door zelf op zoek te gaan. Geef uw gegevens door op ons contactformulier en wij gaan voor u op zoek naar een incassobureau uit Ardooie dat best aan uw verwachtingen kan beantwoorden. Binnen de kortste keren wordt u gecontacteerd zodat men voor u een gepersonaliseerde offerte kan opmaken. Mooiste van dit alles? Geheel gratis en geen verplichtingen!

Pagia.be

incassobureau Pagia

Gemeente Ardooie

Plaats: Ardooie
Wijken: Ardooiebos en Koolskamp
Website van de Gemeente Ardooie
Aangrenzende buur(deel)gemeenten: Lichtervelde, Wingene, Pittem, Meulebeke, Izegem, Roeselare en Beveren